SISSE SØRENSEN -  Coach, Konsulent, Marte Meo terapeut og supervisor.
 
 
Mit firma:
   
 - Mit firma er bygget ud fra ideen om at gå på opdagelse i det der virker.
Mennesker der udtrykker en drøm, en længsel, noget problematisk, et dilemma eller andet, har som oftest allerede en positiv erfaring med noget der virker hensigtsmæssigt -  noget der kan viser vejen.
 
Bygger vi ud fra det der virker, og tager afsæt i kompetencer og   
ressourcer som allerede findes, kan der skabes grobund for positiv udvikling og holdbare resultater. 
 
      
Min vision:
 
 - Min vision er at hjælpe gennem nærvær, engagement og anerkendelse – at bidrage ved at inspirere og motivere. At rette opmærksomheden indad mod ro, balance og erkendelsen af at der er sammenhæng mellem valg og retning.
 
Vi træffer hele tiden valg – tilvalg og fravalg. Det ene mere betydningsfuldt end andet. Det vi mennesker tillægger betydning - får betydning.                                      
 
Min baggrund:
 
 - Min baggrund har rødder i det pædagogiske - Jeg er uddannet fra Københavns pædagogseminarium.
 
Jeg har ti års ledelses erfaring, været ansat som Projektleder og Pædagogisk Konsulent.                                        
 
Jeg er uddannet Marte Meo terapeut og supervisor
og har flere års erfaring med terapi, supervision og undervisning.
 
Jeg er certificeret coach og instruktør:
 - Life og Buisness coach, fra  Manning Inspire
 - Certificeret Stresscoach, fra Forebyg Stress
 - MindfulnessInstruktør, fra Mindfulness Akademiet