SISSE SØRENSEN -  Coach, Konsulent, Marte Meo terapeut og supervisor.